Horse Poker

Horse Poker is een toernooi waar verschillende pokerspellen in terug zijn te vinden, de verschillende Horse poker spellen zijn: – Holdem (Texas Hold`em) – Omaha high/low Eight or better – Razz – Seven Card Stud – Seven Card Stud High/Low Eight or better

Dit zijn de 5 verschillende Horse poker spellen die in deze volgorde voor zullen komen tijdens een Horse Poker toernooi. Het is dus van groot belang dat je goed oplet tijdens het toernooi, zodat je weet welk Horse poker spel er gespeeld wordt. Zie hier de uitleg van Holdem (Texas Hold’em)

Omaha high/low Eight or better

Omdat er bij Omaha zeer grote potten worden gespeeld is er een variant gekomen op het spel. Het spelprincipe is hetzelfde als bij Omaha, alleen is dit een variant op de handranking. Deze variant zorgt ervoor dat de hoogste en laagste hand wint, wat dus gunstig kan uitpakken als je ‘slechte’ kaarten gedeeld krijgt. De hoogste hand spreekt voor zich, dit heeft dezelfde ranking als Hold’em. Alleen om aan de pot deel te nemen die telt als ‘low’ dient je hand tenminste 8 of lager te bevatten. Dit heet de ‘8 of beter’-regel dit houdt in dat een hand maximaal 8-7-6-5-4 mag bevatten om het deel van de pot voor de laagste hand te kunnen winnen.

De nuts bij Omaha high/low Eight or better is de A-2-3-4-5 combinatie, deze wordt ook wel het ‘wheel’ genoemd. Er kan geen hand zijn die lager is, en tevens maak je hierbij ook nog een kans om de pot ‘high’ op te pakken, omdat je hand ook een ‘straight’ is. Het is belangrijk om te weten wanneer een hand nou wel of niet low is. Elke hand die 5 kaarten bevat waarvan de hoogste maximaal een 8 is kan je tellen tot de ‘low’ categorie.

Maar alleen een straat en een flush mogen in combinatie voorkomen met een ‘low’ hand. Dus stel je hebt een paartje of een set, dan kan deze hand niet meer worden geteld als ‘low’, dit houdt dus in dat een full house ook niet geldig is. Deze handen behoren weer tot de ‘high’ categorie. Hier kan je de rankingstabel zien van de handen die behoren tot ‘low’ in de volgorde van beste mogelijke hand naar slechtst mogelijke hand. (hyperlink Bijlage 1?)

Razz Poker

Razz lijkt op Seven Card Stud alleen het verschil tussen deze 2 spellen is dat je met Sven Card Stud een hoge hand nodig hebt om te winnen en bij Razz juist een lage. De winnaar is degene die de beste lage hand met vijf kaarten maakt uit de zeven kaarten die iedere speler gedeeld krijgt. Bij Razz komen er geen kaarten op tafel te liggen, je krijgt alleen kaarten toegedeeld en daarvan moet je de ‘best’ mogelijke lage combinatie van maken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Hold ‘em waarbij 9 spelers maximaal kunnen deelnemen geldt dit niet voor Razz, hier kunnen namelijk maar 8 spelers aan deelnemen per tafel.

Hoe werkt het spel?

Aan het begin van de hand dient iedereen de ante te posten. Hierna krijgt iedere speler 2 gesloten kaarten gedeeld(down cards, die alleen gezien kunnen worden door de speler zelf) en één kaart die open wordt gedeeld, ook wel de ‘up card’ genoemd, deze kaart kan elke speler zien. Nu komen de inzetrondes aan bod, in totaal zijn er 5 inzetrondes bij Razz. Degene van wiens kaart die open werd gedeeld het hoogst is, die moet beginnen, deze is verplicht in te zetten. Hij moet minimaal de ‘bring-in’ inzetten, natuurlijk kan hij ook de inzet verhogen.

Hierna kan elke speler bet callen of er voor kiezen om de inzet te verhogen(raisen). Elke ronde als er mag worden gebet mag er maar maximaal 3x worden gereraised. Dit komt uit op een totaal van 4x de limiet die de speler maximaal in hoeft te zetten om de volgende kaart te kunnen bekijken. De laatste verhoging(raise) die ervoor zorgt dat het maximum is bereikt noemt men de ‘cap’. De spelers die nog in de hand zitten krijgen nu weer 3 kaarten toegedeeld die de andere spelers ook kunnen zien deze worden de fourth, fifth en sixth street genoemd. Na de sixth street volgt de seventh street, dit is de laatste kaart en is alleen zichtbaar voor de speler zelf. Na elke gedeelde kaart volgt weer een inzetronde, alleen de inzet gaat verschillen vanaf de ‘fifth street’, want vanaf hier wordt de inzet vertweevoudigd.

Als alle kaarten zijn gedeeld eindigen de spelers die nog in de hand zitten met een totaal van 7 kaarten, waarvan er 4 open zijn en 3 dicht. Als de showdown plaatsvindt, wint degene die de beste hand heeft gemaakt de gehele pot. De hand moet wel worden gevormd van 5 van de 7 kaarten die zijn toegedeeld. De handranking is bijna gelijk aan die van Omaha low, de A telt bij Razz voor 1, en een flush of straat tellen niet mee. Tevens als je meerdere dubbele kaarten krijgt toegedeeld (dus bijvoorbeeld: 44 of 999) mag je deze kaart maar 1x gebruiken. Bij razz is A-2-3-4-5 de absolute nuts, hiermee kan je dus niet verliezen.

Seven Card Stud

Er is in feite weinig verschil tussen Texas Hold’em en Omaha, het enigste verschil is dat er geen gemeenschappelijke kaarten op tafel worden gedeeld. Dit houdt dus in dat iedere speler zijn eigen kaarten heeft. Tevens wordt er bij Seven Card Stud ook geen gebruik gemaakt van de dealer buttom.

Hoe werkt het spel?

Ook geldt bij Seven Card Stud dat iedere speler een ante moet posten voordat de hand wordt gedeeld. Net als bij Razz krijgt iedere speler 2 kaarten die alleen de desbetreffende speler kan zien en 1 kaart die iedereen kan zien toegedeeld. Hoewel bij Razz de speler met de hoogste opengedeelde kaart begint, geldt bij Seven Card Stud dat de speler met de laagste opengedeelde kaart begint en deze is verplicht om een inzet te plaatsen.

De andere spelers kunnen nu de keuze maken om de inzet te callen, maar ze kunnen uiteraard ook raisen of de hand wegleggen(folden) In de ronde die hierop volgt is het zo dat de speler met de beste opengedeelde kaart het als eerst voor het zeggen heeft. Nu krijgen de spelers die zich nog in de hand bevinden 3 kaarten toegedeeld. Net als bij Razz volgt na iedere kaart weer ronde waar kan worden ingezet, tevens moet de speler met de beste opengedeelde kaarten nu de eerst zet bepalen.

De zevende en tevens ook laatste kaart wordt gesloten gedeeld, nu kan er nog één ronde worden ingezet. Als dit gebeurd is krijgen we de showdown, degene die de beste hand heeft weten te vormen met 5 kaarten wint de hand en kan de pot tot zich nemen.

Seven Card Stud High/Low Eight or better

In principe gelden de regels van Seven Card Stud High/Low Eight or better hetzelfde als die van Seven Card Stud. Alleen hierbij heb je weer te maken met de variante high/low. De high/low regels zijn hetzelfde als die van Omaha, de handranking kan je teruglezen in de tabel.

Handrankingstabel ‘Low’ van beste naar slechtste hand

1 A-2-3-4-5 19 A-4-5-6-7 37 A-2-3-7-8 
2 A-2-3-4-6 20 2-4-5-6-7 38 A-2-4-7-8 
3 A-2-3-5-6 21 3-4-5-6-7 39 A-3-4-7-8 
4 A-2-4-5-6 22 A-2-3-4-8 40 2-3-4-7-8 
5 A-3-4-5-6 23 A-2-3-5-8 41 A-2-5-7-8 
6 2-3-4-5-6 24 A-2-4-5-8 42 A-3-5-7-8 
7 A-2-3-4-7 25 A-3-4-5-8 43 2-3-5-7-8 
8 A-2-3-5-7 26 2-3-4-5-8 44 A-4-5-7-8 
9 A-2-4-5-7 27 A-2-3-6-8 45 2-4-5-7-8 
10 A-3-4-5-7 28 A-2-4-6-8 46 3-4-5-7-8 
11 2-3-4-5-7 29 A-3-4-6-8 47 A-2-6-7-8 
12 A-2-3-6-7 30 2-3-4-6-8 48 A-3-6-7-8 
13 A-2-4-6-7 31 A-2-5-6-8 49 2-3-6-7-8 
14 A-3-4-6-7 32 A-3-5-6-8 50 A-4-6-7-8 
15 2-3-4-6-7 33 2-3-5-6-8 51 2-4-6-7-8 
16 A-2-5-6-7 34 A-4-5-6-8 52 3-4-6-7-8 
17 A-3-5-6-7 35 2-4-5-6-8 53 A-5-6-7-8 
18 2-3-5-6-7 36 3-4-5-6-8 54 2-5-6-7-8