When you are absolutely new with poker, start reading these beginners pokertips.

We have a valuable collection of poker tips, tricks and articles on Texas Hold’em poker, the most popular form of poker today.

Do not play every hand
Of course you would like to play every hand otherwise you can not win. Remember that experienced players play 1 out of each 4 hands and fold the rest. Tight = Right

Don`t be a Calling Station
Even though you almost hit your street, sometimes it is really time to fold your hand, depending on how big the bet is of course. Don’t make an huge bet once bluffing because good players can quickly classify you as a weak player and your clever tricks will quickly trick yourself out of money.

Try to stay calm
Always play calm and focused. Keep an eye on the other players and do not browse the Internet when you’re playing.

If it fails, you are not just another bad poker player
Poker is a game with peaks and valleys, sometimes all the cards fall right on your favor, or sometimes you are unlucky and loose every hand, this is part of the game. Make sure you always play focused, and on the long term you will be a winning player.

There is always someone better
In any sport there is always someone better than you. Even professional athletes know this and always work hard to improve. Keep this in mind and try to identify strong players at your table. You know that you should not take too many risks against them and should not bluff too much.

Take your time
The better players seek to find weaknesses in your game, so they look to see how fast you click. Just don’t click too fast and leave just the standard run time, the player can at least not figure out your hand. Do not use the automatic call button.

Watch out with Aces with a weak kicker
AT loses 70% compared to AJ, AQ and AK. AT often wins small pots against QQ such as the ace on the flop falls. However, if you play against the AK you often loose a lot of chips…

There are no friends in poker
If you are playing poker forget the friendship. Don`t give the other poker players a free card, you can be sure that you will sooner or later regret. If you want to play to win, you bet / raise as you normally do, top players always do.

Play your strong hands aggressively
Be selective about which hands you play, but if you play you should bet and raise more than check and call. Take the initiative on the flop with good hands, especially if you are in position, and usually make a c-bet on the flop.

Do not pay too much to play
Of course it is nice when you start playing poker with money that you can afford, however, start at the low limits. Winning at the low limits gives you as much satisfaction as when you win at high limits. Realize that every beginning poker player makes mistakes and it’s better to learn from your mistakes at the low limits than on the high limits. Poker wisdom and practical experience will not come until you play a lot of poker pots. So be smart, start at the low limits and work yourself up to the higher limits. It is much more satisfying when you are sure that the level you play is a level you can handle.

New in the poker game, go practice online
Everest Poker offers its players an exclusive online training room. This is a good way for beginners to get familiar with the rules of poker. The training room is pleasant, and does not have the pressure of playing poker against real players. You can learn the game by playing against training robots. This means you can take your time to learn how to play and gain confidence in the poker room. You can use the online poker training room as often and anytime you want.

More poker tips on our advanced poker tips page.

Speel niet elke hand

Natuurlijk wil je graag iedere pot spelen want anders kan je niet winnen. Je dient echter te weten dat ervaren spelers 1 op de 4 handen spelen en de rest legt men weg. Tight = Right

Word geen Calling Station

Ook al heb je bijna je straat gemaakt, soms is het echt tijd om te passen, afhankelijk hoeveel er gebet wordt natuurlijk. Ga ook niet overdreven bluffen als je niets hebt want goede spelers classificeren je snel als zwakke speler en zullen je met slimme trucs snel je geld aftroggelen.
Probeer rustig te blijven

Speel altijd rustig en geconcentreerd. Houd de andere spelers in de gaten en ga niet lopen surfen op het Internet als je aan het spelen bent.

Als het even niet lukt ben je niet gelijk een slechte pokerspeler

Poker is een spel met pieken en dalen, soms vallen alle kaarten precies in je voordeel, dan weer zit het gigantisch tegen, dit is onderdeel van het spel. Zorg dat je altijd geconcentreerd speelt en op de lange termijn zal je een winnende speler zijn

Er is altijd iemand beter

Bij iedere sport is er altijd wel iemand beter dan jij. Ook topsporters weten dit en werken altijd hard om beter te worden. Houdt hier dus rekening mee en probeer de sterke spelers aan je tafel te identificeren. je weet dan dat je tegen deze spelrs niet teveel risico moet nemen en niet te veel moet bluffen.

Neem je tijd

De betere spelers proberen zwakke plekken in je spel te vinden, zo kijken ze ondermeer hoe snel je clickt. Click daarom niet al te snel en laat de tijd standaard gewoon even lopen, dan kan men in ieder geval daar niet uit opmaken hoe je hand is. Gebruik ook niet die automatische call-button.

Pas op met Azen met zwakke kicker

AT verliest 70% ten opzichte van AJ, AQ en AK. AT wint vaak kleine potjes tegen bijvoorbeeld QQ als de aas op de flop valt. Als je echter tegen de AK speelt verlies je vaak heel veel chips…

Er zijn geen vrienden met poker

Als je gaat pokeren moet je de vriendschap even vergeten. Geef je maat vooral geen gratis kaarten, je kunt er zeker van zijn dat je daar vroeg of laat spijt van krijgt. Als je winnend wilt spelen moet je betten/raisen zoals je dat normaal ook altijd doet, top spelers doen dat altijd.

Speel je sterke handen agressief

Wees selectief met welke handen je speelt, maar als je speelt moet je vaker betten en raisen dan checken en callen. Neem het initiatief voor de flop met goede handen, vooral als je in positie zit, en bet vervolgens meestal door op de flop.

Betaal niet teveel leergeld

Natuurlijk is het leuk als je begint met pokeren dat je gelijk met geld gaat spelen, begin dan echter wel op de lage limieten. Als je kunt winnen op de lage limieten geeft dat evenveel voldoening als dat je op hoge limieten speelt. Realiseer je dat iedere pokerspeler in het begin fouten maakt en je kunt ze beter op de lage limieten maken dan op de hoge limieten. Veel poker wijsheden en praktijk ervaring doe je pas op na het spelen van erg veel potjes poker. Dus wees slim, begin op de micro limieten en werk jezelf omhoog naar de hogere limieten. Het geeft zoveel meer voldoening als je zeker weet dat je het niveau wat je speelt ook aankunt.

Nieuw in het pokerspel, ga online oefenen

… Poker biedt zijn spelers een exclusieve online oefenkamer. Dit is een goede manier voor beginnende spelers om kennis te maken met de regels van poker. De oefenkamer is plezierig, eenvoudig en heeft niet de druk van het spelen van poker tegen echte spelers. Je kunt het spel leren door tegen oefenrobots te spelen. Dit betekent dat je de tijd kunt nemen om de spelbedieningen en het spelverloop onder de knie te krijgen. Je kunt de online pokeroefenkamer zo vaak en wanneer u maar wilt gebruiken.

Voor gevorderde pokerspelers hebben we meer pokertips. 

Er staan een aantal goede nieuwe poker strategie artikelen online, ondermeer over block betten, c-betten, monsterhanden, en hoe speel  je een straighdraw of de nuts.

Overzicht met de beste poker bonussen vind je hier